proinceptum.sk

Ochrana osobných údajov

Vypracujeme vás podrobné dokumenty GDRP namieru

Žiadosť o online cenovú ponuku

GDPR pre SZČO, S.R.O. Družstvo, Škola

Cenová ponuka na vypracovanie GDPR dokumentov vám bude do pár minút zaslaná do vašej emailovej stránky.

Názov spoločnosti:

Ičo:

Váš Email:

Tel.Kontakt:

Počet zamestnancov:

Ste ubytovacie zariadenie ?

Máte fotografie zamestnancov, klientov?

Spracúvate informácie o zdravotnom stave klientov, zamestnancov?

Ste účtovná spoločnosť?

Spracúvate informácie o klientoch mladších ako 16 rokov?

Máte kamerový systém ?

Máte elektronický dochádzkový systém ?

Máte biometrický dochádzkový systém ?

Máte GPS v služobných vozidlách ?

Máte E-SHOP ?

Elektronické zaslanie dokumentácie GDPR.

Zaslanie dokumentácie GDPR poštou.


Doplnkové služby
Osobné vysvetlanie dokumentácie.

Vysvetlanie dokumentácie Online

Pravidelná aktualizácia dokumentácie ( platba 1x ročne)

Školenie GDPR

Vypracovanie VOP

Vypracovanie reklamačného poriadku

Audit existujúcej dokumentácie

Suma: Kompletná cenová ponuka Vám príde na email do niekoľkých minút.

Žiadosť o online cenovú ponuku

GDPR pre Mesto, obce

Cenová ponuka na vypracovanie GDPR dokumentov vám bude do pár minút zaslaná do vašej emailovej stránky.

Názov spoločnosti:

Ičo:

Váš Email:

Tel.Kontakt:

Počet zamestnancov:

Máte fotografie zamestnancov, klientov?

Spracúvate informácie o zdravotnom stave klientov, zamestnancov?

Ste účtovná spoločnosť?

Spracúvate informácie o klientoch mladších ako 16 rokov?

Máte kamerový systém ?

Máte elektronický dochádzkový systém ?

Máte biometrický dochádzkový systém ?

Máte GPS v služobných vozidlách ?

Elektronické zaslanie dokumentácie GDPR.

Zaslanie dokumentácie GDPR poštou.


Doplnkové služby
Osobné vysvetlanie dokumentácie.

Vysvetlanie dokumentácie Online

Pravidelná aktualizácia dokumentácie ( platba 1x ročne)

Školenie GDPR

Zodpovedná osoba

Školenie zodpovednej osoby

Suma: Kompletná cenová ponuka vám príde na email do niekoľkých minút.


Online cenová ponuka - SZČO, S.R.O. Družstvo, Škola Online cenová ponuka - Mesto, Obec

GDPR (General Data Protection Regulation) alebo všeobecné nariadenie na ochranu osobných údajov je nariadením Európskej únie, ktoré upravuje a nahrádza zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov.

Úrad nad ochranou osobných údajov v zmysle § 15 ods. 4 zákona môže kedykoľvek vyzvať spoločnosť o predloženie bezpečnostného projektu a vykonať audit bezpečnosti ochrany osobných údajov. Pokiaľ odpoviete kladne aspoň na jednu doleuvedenú otázku, máte povinnosť mať vypracovanú dokumentáciu GDPR:

Máte zamestnancov?
Máte e-shop?
Máte externého dodávateľa BOZP, PO, PZS ...?
Máte externého účtovníka?
Máte zákazníkov?
Máte inštalované kamery?
Máte elektronický dochádzkový systém?
Ste ubytovacie zariadenie?
Máte zoznam klientov kde spracovávate osobné údaje?

GDPR dokumentáciu vypracujeme v súlade s nariadením EP a R EÚ 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Uvedené nariadenie vstúpilo do platnosti už 25. mája 2018.


NAŠE KOMPLEXNÉ SLUŽBY PRE VAŠE PODNIKANIE


GDPR
OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

GDPR dokumentáciu vypracujeme v súlade s nariadením


Viac informácii

PRÁVNE PORADENSTVO A
PRÁVNE SLUŽBY

Kvalitné právne poradenstvo a istota pre vaše spoločnosti. Kedykoľvek a kdekoľvek.


Viac informácii

PRACOVNÉ OBLEČENIE

Kvalitné, profesionálne pracovné oblečenie v našej ponuke za výhodné ceny.


Pozrieť ponuku

BEZCHLÓROVÁ DEZINFEKCIA A ČISTIACE PROSTRIEDKY

Ponúkame zvýhodnený nákup čistiacich prostriedkov.
Produkty H2O COOL.


Pozrieť ponuku

© 2021-2022 proinceptum.sk všetky práva vyhradené | o tento web sa stará domarstudio.sk